Sen Kridt producerer scenproduktioner, film samt eksperimenterende aktiviteter, vis mål är att skabe stärka erfarenheter i publik och medvirkende båda lokalt og regionalt.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa samt mycket mer. Att starta Sen Kridt och projektet Mylla just nu var ett sätt vara i dialog med detta. Att konstnärligt gå i dialog med målen ser vi som intressant och viktigt. Projektet kan se på utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och ge en konstnärlig syn på, och kritik av målen. Projektet Mylla är ett arbete med att angripa dessa frågor lokalt. Sen Kridt startades på landsbygden i Skåne i 2020 och även om det finns visioner, så är det också mycket vi inte vet, eller kan tänka oss till, och därmed är det heller inte helt klart vad Sen Kridt är eller kan vara. Och det kanske är det som också är intressant


MEDVERKANDE

Liv K. Vesterskov Regissör, skådespelare och dramatiker. Sen Kridts's grundare och konstnärliga ledare. Halla Steinunn Stefánsdóttir Kompositör, musiker. Katrine Hoffmann Kläddesigner, grafiker, scenograf. Isabella Sundell Radiokonstnär Jounalist. Johan TingelI Instrumentbyggar, Konstnär. Adam Knapasjö Verksamhetschef och biträdande teaterchef ved Folkteatern Gävleborg. I Sen Kridt arbetar han som dramaturg och bidrag med kreativ och producentmassig rådgivning. Anna Jonsson Björck Scenkonstproducent. I Sen Kridt bidrag hon som kreativ och producentmassig rådgive. Magnus Hasselberg Revisor